Pishro Diesel

با درود خدمت آقایان مرتضوی، و امیدیان

با کمک این لینک موفق به دانلود برای نرم‌افزار و توضیحات دستگاه جی‌پی‌اس GPS میشوید.

بی‌ زحمت در پایان تست و دانلود به من خبر دهید که این نرم‌افزار را از اینجا دوباره پاک نامایم.

سپاسگزارم

علیرضا کشانی